domestic-logistics2

۱) امکان تخلیه و بارگیری واگن های وارداتی و صادراتی در ایستگاه راه آهن شهید مطهری

۲) انبارهای مسقف و بارانداز جهت تخلیه، نگهداری و بارگیری کالا

۳) ناوگان مجهز و منظم

۴)حمل کالا به تمام نقاط کشور