شرکت یکتا زمان خراسان موفق شده است در سال ۱۳۸۷ عنوان واحد نمونه سال ۱۳۸۷ را از سوی اداره کار و امور اجتماعی خراسان رضوی کسب نماید.

لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه طی مراسمی در دی ماه سال ۱۳۸۷ توسط وزیر محترم کار و امور اجتماعی به مدیریت شرکت اهدا شد.

edare-kar-1

edare-kar-2

taghdirnameh-743x1024 tandis newspaper