جلسه بررسی مشکلات و مسائل بخش حمل و نقل کالا باحضور مدیر کل حمل ونقل و پایانه های خراسان رضوی و روسای انجمن های صنفی بخش حمل ونقل کالادر سالن جلسات اداره کل برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حمل ونقل و پایانه های خراسان رضوی درابتدا  آقای مهندس وحدتی فرد مدیر کل  حمل ونقل ضمن تشریح اهداف برگزاری جلسات با تشکلهای صنفی ، خواستار ارتباط تنگاتنگ و تعامل انجمن ها با یکدیگر شدند
وی بیان نمود : یکی از وظائف اصلی ومهم  تشکلها  سالم سازی فضا و ایجاد یک رقابت سالم  می باشد ،تشکلها به مشابه نظام مهندسی میباشند همانگونه که نظام مهندسی در بخش کشاورزی و ساخت و ساز فعالیت میکند انجمن شرکتها هم یک کار نظام مهندسی در بخش خود انجام می دهد انجمن ها باید با تعامل با یکدیگر اجازه  رقابت ناسالم دربخش را ندهند درغیراینصورت علاوه براینکه  کارکردن درآن سخت خواهد بود، هزینه های بخش رابسیاربالاخواهدبرد  بنابراین با رفتارهای موازی و چندگانه می توان بخش را سالم نگه داشت
وحدتی گفت : به عنوان مثال در مورد تفویض اختیار امور حواله صدور بارنامه  انجمن ها باید از این امتیاز به عنوان یک ابزار مفید استفاده کنند.
ایشان بیان نمود: کشورهاازطریق ۲نهاد حاکمیتی و مدنی امورکشوررا اداره می کنند ودرتمام کشورهای پیشرفته دنیا این دونهاد با یکدیگر همکاری نزدیکی دارند و انجمن ها و تشکل ها به عنوان بزرگترین نهاد مدنی که درکنار دولت  میباشند و ودرصنف حمل ونقل حتی دستگاههایی از جمله سازمان راهداری ،پلیس راه کشورتمامادرخدمت منافع شماها قراردارد.
وی ادامه داد : اداره کل به دنبال سالم سازی بخش حمل ونقل است در مورد پدیده فراربار متاسفانه انجمن ها بیشترین ضربه را می خوردند که دراین راستا انجمن ها می بایست نسبت به شناسایی محورهای فراربار و فاقد شرکت حمل ونقل اقدام نموده تا برای حل این مشکل برنامه ریزی صورت گیرد
مدیر کل حمل ونقل به انجمن ها تاکید نمودند  که همکاری بیشتر ومستمری با فرمانداران  شهرستانها و فرماندهان پلیس راه در جهت تحقق اهداف صنف و بهره مندی اعضا از این تعامل صورت گیرد
وی درپایان خاطرنشان ساخت  تشکلها وانجمن ها می بایست درراستای تبادل اندیشه و حفظ سرمایه های بخش ازهیچ تلاشی فروگذارنباشند
درادامه آقای شهامت معاون حمل ونقل و پایانه های خراسان رضوی ضمن تشکر از همکاری انجمن ها اظهارداشت :بیشترین تغییرات و تاثیرگذاری در بخش حمل ونقل در طی سال گذشته را مربوط به حوزه حمل ونقل کالا دانست
همچنین آقای خانی رئیس اداره حمل و نقل کالا خاطرنشان ساخت : درحال حاضر ۱۳انجمن صنفی ،کانون و اتحادیه شرکتهای تعاونی حمل ونقل داخلی کالا در استان خراسان رضوی وجوددارد همچنین درزمینه واگذاری امورتصدی گرایانه به بخش خصوصی با ۱۲ انجمن  قرارداد منعقد گردیده است .
خانی همچنین به ارتقاءرتبه نرخ تن کیلومتراز رتبه ۲۵درسال۹۱ به رتبه ۱۸درسال ۹۲اشاره نمود و لزوم پایش وبررسی مداوم نرخ های حمل استان و همسنگ سازی نرخ کرایه حمل شهرستانهای استان و استانهای مجاوررایادآوری نمود .
شایان ذکراست  روسای انجمن ها نقطه نظرات و مشکلات خودرابیان نمودند و تصمیمات مقتضی درراستای حل مشکلات مطرح شده اتخاذگردید.
درپایان مقررشد هرشهرستان موضوع فراربارراباهماهنگی و مدیریت حمل ونقل تهیه  نماید.