logistics-iran

سلام.

حضور شما را در سایت اینترنتی شرکت ارج می نهیم.

شرکت یکتا زمان خراسان با ۲۳ سال تجربه و با داشتن برنامه ای روشن، ارائه کننده کلیه خدمات حمل و نقل، در راستای رسالتی که به عهده دارد، از بدو تأسیس تاکنون با آهنگ توسعه صنعت و اقتصاد کشور، ضمن پشت سر نهادن چالشهای موجود، به واحدی پویا در عرصه صنعت حمل و نقل دست یافته و با فعالیت در رشته های مختلف حمل و نقل، افتخار دارد که به عنوان مجری و مشاوری مطمئن، همیشه در کنار صنعتگران و تجار محترم باشد که گواه این مدعا، توفیق همکاری با صنایع و قطب های اقتصادی و تولیدی در کشور، به خصوص در استان پهناور خراسان می باشد.

ضمناً این شرکت دارای امکانات پایانه خصوصی در مشهد – جاده فریمان – جنب ایستگاه راه آهن شهید مطهری نیز می باشد.

با بهترین آرزوها

رئیس هیأت مدیره