slide-2-1024x247

شرکت یکتا زمان خراسان با ۲۳ سال تجربه و با داشتن برنامه ای روشن، ارائه کننده کلیه خدمات حمل و نقل، در راستای رسالتی که به عهده دارد، از بدو تأسیس تاکنون با آهنگ توسعه صنعت و اقتصاد کشور، ضمن پشت سر نهادن چالشهای موجود، به واحدی پویا در عرصه صنعت حمل و نقل دست یافته و با فعالیت در رشته های مختلف حمل و نقل، افتخار دارد که به عنوان مجری و مشاوری مطمئن، همیشه در کنار صنعتگران و تجار محترم باشد که گواه این مدعا، توفیق همکاری با صنایع و قطب های اقتصادی و تولیدی در کشور، به خصوص در استان پهناور خراسان می باشد.
ضمناً این شرکت دارای امکانات پایانه خصوصی در مشهد – جاده فریمان – جنب ایستگاه راه آهن شهید مطهری نیز می باشد و با همکاری شرکت بازرگانی رویش تجارت کالای شرق و شرکت حمل و نقل بین المللی خاور زمین طوس امکان ارائه خدمات در زمینه واردات و صادرات کالا را با حداقل هزینه فراهم نموده است .

ما کمر همت به خدمت مشتریان بسته ایم . خدمت به مشتری ، نه تنها وظیفه ما ، بلکه هنر ماست. ما به مدد پندار نیک ، کردار نیک خود را به مشتری هدیه می کنیم.

شرکت یکتا زمان خراسان از جمله شرکت‌های پیشرو در صنعت حمل و نقل استان خراسان رضوی است که فعالیت خود را از سال ۱۳۶۶ تحت عنوان «مؤسسه حمل و نقل داخلی کالای زمان» آغاز کرده است.

از سال ۱۳۸۵ و با تعیین اعضای هیأت مدیره، فعالیت مؤسسه در قالب شرکت «حمل و نقل داخلی کالای یکتا زمان خراسان» ادامه یافته است.

شرکت یکتا زمان خراسان با ۲۱ سال تجربه و با داشتن برنامه ای روشن، ارائه کننده کلیه خدمات حمل و نقل، در راستای رسالتی که به عهده دارد، از بدو تأسیس تاکنون با آهنگ توسعه صنعت و اقتصاد کشور، ضمن پشت سر نهادن چالشهای موجود، به واحدی پویا در عرصه صنعت حمل و نقل دست یافته و با فعالیت در رشته های مختلف حمل و نقل، افتخار دارد که به عنوان مجری و مشاوری مطمئن، همیشه در کنار صنعتگران و تجار محترم باشد که گواه این مدعا، توفیق همکاری با صنایع و قطب های اقتصادی و تولیدی در کشور، به خصوص در استان پهناور خراسان می باشد.

تعداد پرسنل شرکت در بخش­های مختلف اداری، مالی، بازاریابی، انبار و پایانه خصوصی ۲۵ نفر می­باشد. درصد قابل توجهی از پرسنل شرکت دارای تحصیلات دانشگاهی می­باشند.

ضمناً این شرکت دارای امکانات پایانه خصوصی در مشهد – جاده فریمان – جنب ایستگاه راه آهن شهید مطهری می باشد و تعدادی دفاتر اداری و بازاریابی نیز در سطح شهر نیز فعالیت می­نمایند.

slide-1